Lomans heeft recent zeven Volkswagens e-Golf in ontvangst genomen van Pon Dealer. In totaal rijden er nu negen volledig elektrische Volkswagens bij de totaalinstallateur, die zich actief bezig houdt met duurzaam installatietechnisch advies.

Waarom de Volkswagen e-Golf van Pon Dealer?

In 2016 zijn bij wijze van proef de eerste Volkswagens e-Golf ingezet door Lomans. De ervaringen met deze auto’s waren dermate positief dat begin 2017 besloten is om het aandeel van volledig elektrische auto’s in het wagenpark uit te breiden. Naast de inzet van volledig elektrische auto’s heeft Lomans ook een aantal maatregelen genomen om de bewustwording, het begrip en de verantwoordelijkheid voor CO2 besparing te vergroten. Zoals controle van de bandenspanning, alleen gebruik van imperialen wanneer dat nodig is en een zorgvuldige belading van de auto.

CO2 neutrale organisatie in 2025

Algemeen Directeur Joost den Otter over de vergroening van het wagenpark: “Ons doel is om in 2025 een C02 neutrale organisatie te zijn. De inzet van de e-Golf levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van dit doel. 8% van ons wagenpark is nu volledig elektrisch. Onze medewerkers zijn ook erg tevreden vanwege de stille auto, de vergrote actieradius (300 km) en natuurlijk de 4% fiscale bijtelling. Voor verre vakanties stellen wij, als de berijder dat wenst, een grotere vervangende auto ter beschikking”.

De Groene Jongens

Het begrip duurzaamheid zit in de genen van Lomans. Door de focus op de lange termijn creëert de installateur betaalbare en toekomstbestendige gebouwen. Het interne adviesbureau “De Groene Jongens” levert energieadvies die aanzienlijke besparingen in gebouwen opleveren. Naast het interne adviesbureau draagt Lomans haar duurzame visie, samen met een aantal andere bedrijven in de regio Amersfoort, uit in Kenniscentrum Duurzaam Bouwen.