Volkswagen. Verzekeren.

  • Pon Dealer Groep

Iedere auto die de showroom uit rijdt, moet verzekerd zijn. Volkswagen Bank heeft hiervoor zijn eigen autoverzekering: Volkswagen Basispolis en Volkswagen Pluspolis. Naast de autoverzekering kunt u bij Volkswagen Bank ook voor kiezen om uw Volkswagen te verzekeren tegen onverwachte reparatiekosten. Hiervoor bieden wij de Zekerheidspolis. Dus bekijk hieronder de voordelen van een verzekering die perfect aansluit bij uw behoeften en stap nu over naar een Volkswagen Verzekering. Net zo betrouwbaar en veilig als uw Volkswagen.

Volkswagen Basispolis

Goed verzekerd rijden in uw nieuwe Volkswagen maar besparen op uw premie. De Volkswagen Basispolis biedt u een betrouwbare verzekering.

Lees meer

Volkswagen Pluspolis

De meest complete autoverzekering met een uitgebreide cascodekking (All-Risk), dat is de Volkswagen Pluspolis.

Lees meer

Aanvullende verzekeringen

Naast de Volkswagen Basispolis en de Volkswagen Pluspolis biedt Volkswagen Bank nog een aantal aanvullende verzekeringen die maken dat u volledig onbezorgd kunt genieten.

No-claim beschermer

Schade vergoed zónder terugval in korting! De No-claim beschermer is een optionele dekking voor de autoverzekering van uw Volkswagen. Hiermee kunt u één schade per jaar claimen zonder dat u terugvalt in uw no-claimkorting. Zowel particulier als zakelijk. Dus, wél uw schade vergoed, maar geen terugval in uw no-claimkorting. Een schade heeft echter wel invloed op uw opgebouwde schadevrije jaren. Kortom, een zeer interessante service voor u als Volkswagen rijder waarmee u veel geld kunt besparen.

Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Deze verzekering dekt uw persoonlijke schade bij een ongeval (bijvoorbeeld een kapotte bril of schade aan bagage), ongeacht de schuldvraag. Het gaat om schade aan zaken door beschadiging, vernietiging of verloren gaan, of aan personen door letsel of aantasting van de gezondheid, inclusief schade die daaruit voortvloeit. De daadwerkelijk geleden schade wordt vergoed tot het maximale verzekerde bedrag. In de Volkswagen Pluspolis is deze dekking standaard opgenomen.

Ongevallen Inzittenden Verzekering

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. Zoals de naam als zegt zijn de inzittenden van de auto waarvoor deze aanvullende verzekering wordt afgesloten verzekerd. Een geruststellende gedachte voor iedereen die regelmatig gezinsleden, collega’s of een half pupillenteam in zijn of haar Volkswagen heeft. De uit te keren bedragen worden gekozen op het moment van afsluiten van deze verzekering.

Verhaalservice

Verhaalsservice is het verlenen van (juridische) bijstand bij het verhalen van de geleden materiële schade op een wettelijk aansprakelijke derde. Die schade moet zijn ontstaan door een ongeval of door een onverwachte aanraking met een voorwerp buiten de auto. Onder de dekking vallen bijvoorbeeld schade aan de auto of huurkosten die gemaakt worden omdat de eigen auto tijdelijk niet gebruikt kan worden. Ook schade aan spullen in de auto vallen onder de dekking. Let op: het gaat hier niet om het vergoeden van de daadwerkelijk schade, maar om het verhalen van die schade op een ander.

Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

Deze verzekering biedt naast verhaalservice (deskundige hulp indien men door andermans schuld materiële schade lijdt) ook dekking in geval van immateriële schade zoals letselschade, smartengeld, gederfde inkomsten en juridische kosten die verband houden met het gebruik van de auto.

Rechtsbijstandverzekering Verkeersdeelnemers

De Rechtsbijstandverzekering Verkeersdeelnemers kent dezelfde dekking als de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen. Bovendien dekt deze verzekering alle verkeersrisico's voor de verzekerde en diens gezinsleden hoe zij zich ook verplaatsen. Met de auto, op de fiets, te voet of op een andere manier.